www.autoskola-svejcar.cz

 
 
 
Úvodní stránka
Aktuálně
Vymezení skupin
Školení
Motocykly 2016
Ceník služeb
Materiály ke stažení
Přihláška
Fotogalerie
Kontakty
eTesty
 

Spolupracujeme:
 

Agentura Schröter
Zdeněk SchröterVinotéka u Tesaříků
 


MOTO Bystré
 

Střední škola automobilní Holice

Autoškola Pernica
 
Kadeřnictví Andrea

 
  Vymezení skupin řidičských oprávnění  
  /platné od 19. ledna 2013/
 
Skupina

Vozidla spadající do dané skupiny

Minimální věk
pro udělení
AM Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T 15 let
A1 Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a
s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem
spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm

           16 let
*pro nižší věk možná
  výjimka pro soutěže

Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm
A2 Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW
a s poměrem výkonu /hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly
upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem/
Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1

           18 let
*pro nižší věk možná
  výjimka pro soutěže

A Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

           24 let
*21 let jen pro
  tříkolová vozidla
*20 let po dvou letech
  držení skupiny A2
*pro nižší věk možná
  výjimka pro soutěže

Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1
/tj. s vyšším výkonem než 15 kW/
Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1
Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
B1 Čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg, nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.
Řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny A1.
17 let
B

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin AM, A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy
k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo:

18 let

1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší
    povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší
    povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li
    se o řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu
    /harmonizační kód 96/

Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A
B+E Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny, ale nesmí překročit 7 tun. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B 18 let
C1 Motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B 18 let
C1+E Jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny. Řidičské oprávnění skupiny C1+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny D+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C. 18 let
C Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.
Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1.
Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

           21 let
*18 let s omezením
  nebo v kombinaci s
  průkazem profesní
  způsobilosti s
  rozšířeným školením

C+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo C1+E. Řidičské oprávnění skupiny C+E ve spojení s řidičským orávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C

           21 let
*18 let s omezením
  nebo v kombinaci s
  průkazem profesní
  způsobilosti s
  rozšířeným školením

D1 Motorová vozidla o délce nepřesahující 8 metrů s více než 8, ale nejvíce 16 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.
21 let
D1+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1. Řidičské oprávnění skupiny D1+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D1. 21 let
D Motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny D platí i pro vozidla skupiny D1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Řidičské oprávněné skupiny D je vyžadováno i k řízení trolejbusu, vedle oprávnění k řízení drážního vozidla

           24 let
*18 let s omezením
  nebo v kombinaci s
  průkazem profesní
  způsobilosti s
  rozšířeným školením

D+E Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D. Řidičské oprávnění skupiny D+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo D1+E.
Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D.

           24 let
*18 let s omezením
  nebo v kombinaci s
  průkazem profesní
  způsobilosti s
  rozšířeným školením

T Traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem 17 let
 
 
 
 

© Autoškola Švejcar Všechna práva vyhrazena 2010 | Design by: Pavel.ct